• Rosetta Stone допомагає компаніям підвищувати професійний рівень працівників в аспекті оволодіння ними необхідними навичками нових іноземних мов, необхідних для успішної діяльності в культурно різноманітному та глобально інтегрованому бізнес-просторі.

  Наші багатофункціональні інтерактивні рішення використовуються більш ніж 8,000 комерційних організацій, 9,000 організацій державного сектора та 20,000 освітніх установа по всьому світу, а також мільйонами студентів з більш ніж 150 країн.


Рішення дуже просте у використанні, але одночасно дуже потужне. Учні можуть швидко отримувати доступ до нього та швидко навчатись, не усвідомлюючи, що вони дійсно навчаються
John Hernandez, Директор школи, Norlington School for Boys

Середня освіта

Програма вивчення іноземних мов для учнів загальноосвітніх шкіл

Bosh GmbH має статус офіційного партнера Rosetta Stone на території країн Східної, Центральної Європи та Азії, включаючи країни СНД

На території України групу Bosh представляє компанія “B&P, Ltd” на правах комерційного агента.

Програмна платформа щодо вивчення іноземних мов (будь-яка з 20-ти іноземних мов на вибір) призначена для позашкільного та інтегрованого у шкільну програму навчання.

Програма вивчення іноземних мов запроваджуються на базі сучасних інтерактивних веб-технологій та може бути використана в режимі реального часу (traditional learning), для дистанціного навчання (distance learning), а також суміщення реального та віртуального часу (blended learning).

Програма складається із сесійних та поточних модулів.

Сесійні модулі.

Сесійні модулі проводяться два рази на рік – в літній та зимовий період.

За бажанням можливо проведення позапланових спеціалізованих сесій. Кожний з сесійних модулів має тривалість 10 днів. Сесії провадитимуться в Швейцарії, Великобританії, Німеччині, Сполучених Штатах Америки, країнах Балтії та Скандинавії, Франції, Нідерландах, Іспанії та Китаї в залежності від обраної іноземної мови.

Головна мета сесійних модулів – створення для учасника певного мовного середовища, яке сприятиме розвиненню його природних здібностей для оволодіння мовою та розвитку комунікаційних навичок поведінки і спілкування у глобальному світовому середовищі.

Сесійне навчання буде провадитись в режимі blended learning , тобто з використанням інтерактивних веб-платформ та традиційних форм навчання.

Сесійне навчання буде включати :

 • знайомство з веб-платформою (перший сесійний модуль);
 • інтенсивний навчальний тренінг у режимі blended learning;
 • спортивно- оздоровча підготовка під наглядом лікаря;
 • культурна програма, яка методично інтегрована в програму вивчення іноземної мови.

Інтенсивні навчальні тренінги побудовані , перш за все, на відображенні певної моделі мовного середовища, включаючи тренінги у віртуальному та реальному просторі за участю учасників –носіїв мови.

В період таких сесій провадитимуться спеціалізовані дні мови, протягом яких учні матимуть можливість ознайомитись з історико- культурними традиціями та особливостями відповідної країни.

Спортивно-оздоровча підготовка передбачає підтримку фізичного стану учасника задля забезпечення продуктивності сприйняття навчальних та комунікаційних навантажень.

Протягом перебування на виїзній сесії учні не відриваються від шкільної програми завдяки проведенню загальноосвітнього навчання в он-лайн режимі . Учні матимуть змогу участі у шкільному учбовому процесі шляхом застосування дистанційних форм навчання в синхронному та/чи асинхронному режимах.

Під час виїзної сесії учнів вихователі та викладачі, які здійснюють повсякденний учбовий процес, будуть мати змогу проводити заняття та контролювати успішність учнів в дистанційному режимі.

Батьки учнів будуть також мати змогу відслідковувати у режимі on-line та/чи off-line результати сесійного навчання в дистанційному режимі , а також надавати певні побажання та зауваження адміністраторам сесійних модулів.

Поточні навчальні модулі.

Поточні навчальні модулі провадитимуться у віртуальному та реальному режимах (blended learning).

Принцип навчання полягає у методологічному поєднанні шкільної програми з програмним комплексом для вивчення іноземної мови із застосуванням спеціалізованої веб-платформи.

Викладач школи буде :

 • здійснювати методичне супроводження учбового процесу в інтеграції з веб-платформами;
 • викладати лекції;
 • проводити заняття з граматики;
 • проводити моніторинг учбового навантаження;
 • надавати консультації.

В разі , якщо учень, з будь-яких причин, не буде мати можливість бути присутнім у школі на очних заняттях з іноземної мови, він матиме можливість прийняти участь у заняттях в он-лайн режимі : синхронному (відео-лекція, вебінар, спілкування з вчителем, інше ) та/ чи асинхронному (отримання та виконання завдань, консультації, інше ).

В режимі віртуального часу на базі інтерактивної веб-платформи учень буде знаходитись у мовному середовищі, використовуючи такі методологічні інструменти, як:

 • роботизовані платформи для практичних занять та ділових ігор;
 • спілкування на англійській мові в локальних та глобальних соцмережах з іншими учасниками програми ;
 • участь у практичних заняттях ( семінарах) в складі інтернаціональних груп (collaborate learning);
 • проведення регулярних практичних семінарів з іноземними викладачами – носіями мови (модераторами)-(breakout rooms).

В разі, якщо учень з якихось причин пропустив навчання, для такого учня буде розроблено індивідуальну програму підготовки, яка передбачатиме на певному етапі вирівнювання рівня успішності учня з іншими учнями його групи.

Адміністрування програми.

Протягом всього терміну навчання здійснюватиметься учбово-адміністративний моніторинг.

У віртуальному режимі адміністрування навчання буде здійснюватись в інтерактивному режимі на базі веб-платформи. Всі учасники учбового процесу: учень, вчитель, завуч, директор школи, батьки матимуть постійний доступ до результатів проходження навчання та успішності учня, як кожного індивідуально, так і в рейтингу серед всіх учнів групи.

В реальному режимі учбово- адміністративний моніторинг буде здійснюватись директором школи, завучем та викладачами шляхом використання традиційних методологічних інтсрументів для аналізу та контролю успішності учнів.

Функціонально-педагогічне поєднання цих двох видів адміністрування надасть змогу якісно підвищитит рівень учбового процесу.

Участь батьків.

З батьками буде підтримуватись постійний зв’язок в он-лайн режимі, провадитимуться консультації та батьківські збори, відкриті уроки та інші заходи з метою постійного інтерактивного інформування батьків з усіх питань розвитку та успішності дитини.

Батьки учня матимуть змогу самостійно здійснювати в он-лайн режимі інформаційний моніторинг просування своєї дитини в навчанні.

Крім того, батьки зможуть також підключитися до інтерактивних веб- платформ і , таким чином, вивчати іноземну мову в режимі он-лайн паралельно зі своїми дітьми, впроваджуючи вдома дні спілкування іноземною мовою. Це сприятиме налагодженню міцного духовного зв’язку з дитиною та стане потужним мотивувальним інструментом для дитини щодо бажання навчатись та створенню стійкого підґрунтя для спільних сімейних інтересів і корисного використання вільного часу.

Рейтингові заходи та результат.

На підставі моніторингу буде здійснюватись відбір кращих учнів для участі в міжнародних мовних олімпіадах , які будуть провадитись щорічно . Перший такий захід планується провести в липні 2014 року у Швейцарії.

Після успішного завершення програми навчання учень отримає сертифікат , що відповідає рівням В1 чи В2 за шкалою СEFR та відповідні рекомендаційні листи.

За допомогою Rosetta Stone сором’язливі учні можуть впевнено навчатись
Ian Gulliford, Мовний координатор, Frankfurt International School