• Rosetta Stone допомагає компаніям підвищувати професійний рівень працівників в аспекті оволодіння ними необхідними навичками нових іноземних мов, необхідних для успішної діяльності в культурно різноманітному та глобально інтегрованому бізнес-просторі.

  Наші багатофункціональні інтерактивні рішення використовуються більш ніж 8,000 комерційних організацій, 9,000 організацій державного сектора та 20,000 освітніх установа по всьому світу, а також мільйонами студентів з більш ніж 150 країн.


Запровадження рішення Rosetta Stone в нашому закладі було дуже успішним. Не лише студенти, а й викладачі та інші співробітники університету отримали можливість вивчати іноземні мови онлайн за допомогою гнучкого та динамічного методу
Oscar Serra Salvia, Керівник проекту, Університет Барселони

Вища освіта

Впровадження інтерактивних веб-платформ в навчальний процес

В якості ІТ–інтерактивного інструменту для навчання іноземним мовам, проведення курсів з професійно - орієнтованих дисциплін, створення індивідуального контенту для практичних робіт, семінарів, тестів, екзаменів і т.п. пропонується LCS (Learning Content System ) на базі веб-платформи Rosetta Stone.

Bosh GmbH має статус офіційного партнера Rosetta Stone на території країн Східної, Центральної Європи та Азії, включаючи країни СНД

На території України групу Bosh представляє компанія “B&P, Ltd” на правах комерційного агента.

Технологічна архітектура LCS представляє комплексну інтегровану в учбовий процес систему, яка дозволяє доповнити існуючу традиційну методологію проведення занять та самостійної роботи студентів новими ІТ інтерактивними інструментами.

Викладач складає план роботи з урахуванням контактних годин роботи студентів в аудиторії та з урахуванням самостійної роботи студентів на базі веб-платформи. Викладач має безперервний доступ до інформаційного ресурсу, котрий комплексно відображає якісну та кількісну характеристику самостійної роботи студентів. Це дозволяє викладачу диференційовано підходити до складання планів для самостійної роботи студентів, корегувати такі плани в динамічному режимі та мати можливість аналізувати реальне навантаження студентів в залежності від їх індивідуальних особливостей.

Система забезпечує таку важливу додаткову складову всього учбового процесу, як моделювання професійної практики для обраних дисциплін у вигляді інтерактивного Інтернет простору.

Так, наприклад, під час вивчення іноземної мови студент, в обраному викладачем режимі, самостійно на базі веб-платформи:

 • працює з інтерактивними роботизованими навчальними програмами;
 • регулярно бере участь в он-лайн тренінгах з модераторами-носіями іноземної мови;
 • бере участь в роботизованих ділових іграх з однокурсниками та студентами- носіями мови з інших країн;
 • бере участь в локальних та глобальних соціальних мережах, що орієнтовані на підтримку мовного середовища.

Викладач в динамічному режимі отримує регулярні аналітичні звіти та на їх базі приймає рішення про цільові аудиторні заняття: проведення структурного аналізу, заняття з граматики, консультації тощо. Викладач отримує можливість в динамічному режимі, на відміну від існуючого традиційного навчання у дискретному режимі, контролювати та корегувати роботу студентів без шкоди принципу самостійності.

Система створює значний економічний ефект завдяки:

 • підвищенню мобільності учбового процесу, підвищенню конкурентоспроможності учбового закладу і, як наслідок - збільшення кількості студентів;
 • учбовий процес виходить на новий якісний рівень - підвищується професійно-технологічний рівень викладачів, що також сприяє збільшенню кількості студентів;
 • відкриваються нові можливості на міжнародному ринку;
 • виключається необхідність утримання постійного штату працівників- програмістів та постановників ІТ-рішень;
 • виключається необхідність у витратах на додаткове обладнання ( сервера, корпоративні інформаційні мережі, обслуговування), внаслідок чого виключаються додаткові потреби в електроенергії та витрати в зв’язку з цим;
 • зменшення кількості обслуговуючого персоналу;
 • зменшення обсягу експлуатаційних та фіскальних витрат на водопостачання, тепло, енергію та інші, пов’язані з утриманням будівель і споруд

Умови співпраці щодо впровадження технологій Rosetta Stone в учбовий процес визначаються за домовленістю сторін в залежності від кожного проектного рішення, поставлених завдань та мети.

Можливість пропонувати педагогам та адміністративним співробітникам можливість розвивати навички володіння іншими мовами, окрім англійської, дійсно надихає та продовжує підтримувати глобалізаційні ініціативи нашого університету
Heidi Wright, Керівник відділу підвищення кваліфікації та розвитку, Texas A&M University- Commerce