• Rosetta Stone допомагає компаніям підвищувати професійний рівень працівників в аспекті оволодіння ними необхідними навичками нових іноземних мов, необхідних для успішної діяльності в культурно різноманітному та глобально інтегрованому бізнес-просторі.

  Наші багатофункціональні інтерактивні рішення використовуються більш ніж 8,000 комерційних організацій, 9,000 організацій державного сектора та 20,000 освітніх установа по всьому світу, а також мільйонами студентів з більш ніж 150 країн.


Rosetta Stone - Basic

 • Уроки Rosetta Stone Course ® відразу створюють мотивацію для персоналу до подальшого навчання.

  З самого початку працівники вивчають нову мову за допомогою занурення в мовне середовище, а інтерактивні засоби та інструменти навмисно розміщені саме в тій послідовності, яка сприяє формуванню мовних навичок найбільш природним шляхом.

  Навички читання, усного та писемного мовлення, аудіювання формуються за допомогою основних уроків, а навчальний матеріал з граматики та лексики представлений у формі спеціалізованих інтерактивних режимів. Запатентована технологія розпізнавання мови оцінює, як учень вимовляє кожне слово і речення, при цьому підтримується миттєвий зворотній аудіозв'язок.

  Учень знаходиться в новому мовному середовищі з самого початку навчання

  Процес навчання починається безпосередньо через занурення в мовне середовище, яке здійснюється за допомогою інтерактивних методологічних інструментів, продумано розміщених саме в тій послідовності, яка сприяє природному формуванню мовних навичок, не вдаючись до допомоги заучування і перекладу.

  Після виконання всього лише декількох завдань, заснованих на візуальному сприйнятті нового мовного матеріалу, учні починають говорити повними реченнями. Прогресивна методика і систематична структурна композиція сприяють формуванню мовних навичок природним шляхом. Розроблений нами метод презентації звуків, візуального матеріалу і текстових фрагментів допомагає учням інтуїтивно осягати смислові значення, внаслідок чого навчальний процес проходить природно і приносить відчутні результати.
 • Навчальні заняття Rosetta Studio ® надають впевненість і зміцнюють розмовні навички.

  Studio Coaches , які виконують функції модераторів - носіїв мови, прямо взаємодіють і підтримують інтерактивне спілкування зі студентами в on-line режимі, при цьому в роботі навчальної групи додатково можуть брати участь ще три учасники, що мають однаковий рівень мовної підготовки.

  Усне спілкування закріплює матеріал уроків Rosetta Course®

  Studio Coaches підтримують невимушене спілкування між студентами за допомоги візуального контакту, використовуючи для цього ті знання учасників, які вони отримали в раніше пройдених ними уроках. У процесі того, як учасники все далі просуваються у вивченні навчального матеріалу Rosetta Course, вони отримують можливість включити в свій розклад Studio-sessions (студійні заняття), що належать до більш високого рівня. Така системна організація структури курсу Rosetta Course забезпечує якісну попередню підготовку учнів до наступного студійного заняття.

  Учні обирають студійне заняття, яке найбільш підходить для їх розкладу .

  Studio Sessions (студійні заняття) доступні протягом усього дня, у всіх часових поясах земної кулі, а їх внесення в розклад є гранично простим. Студенти ознайомлюються з розкладом студійних занять, переходячи за посиланням Rosetta Studio ® Schedule (розклад студійних занять) на домашній сторінці TOTALe PRO і вибирають для студійного заняття той день , який найбільш підходить для їх розкладу.

 • Завдання Rosetta World ® створюють мотивацію для навчання.

  Персонал набуває навички у вивченні нової іноземної мови, використовуючи інтерактивні види завдань і тематичних сюжетів, які допомагають сформувати в собі певну впевненість. Це збільшує інтерес до навчання і сприяє вдосконаленню навичок, отриманих під час уроків Rosetta Course .

  On-line спільнота для тих, хто вивчає іноземну мову

  Rosetta World ® - це інтерактивна on-line спільнота, де студенти практикуються і спілкуються з іншими студентами TOTALe з усього світу. Мова, яка вивчається в курсі Rosetta Course ®, вдосконалюється за допомогою інших інтерактивних засобів навчання, які допомагають студентам весь час залишатися мотивованими для досягнення їхніх цілей у вивченні мови.

  Розвиток природних здібностей

  Студенти спрямовують свою активність залежно від досягнутого рівня знань при проходженні курсу Rosetta Course . У процесі того, як студенти все більше і більше освоюють нову мову, вони використовують доступні матеріали з більш складним змістом. Всі інтерактивні засоби розроблені спеціально для того, щоб динамічно розвивати мовні навички. Студенти навіть можуть говорити один з одним у процесі виконання певних видів занять, підтримуючи реальне життєве спілкування, що допомагає зміцнити їх впевненість у своїх знаннях.

 • Rosetta Stone ManagerTM забезпечує можливість отримання динамічної звітності для адміністраторів.

  Наші адміністративні інструменти забезпечують потужну функціональність у разі потреби збільшити число працівників, які навчаються, а також дозволяє забезпечити контроль за загальною динамікою процесу навчання і формування необхідних звітних документів відносно успішності учнів. Звіти можуть легко генеруватися як щодо конкретних працівників, так і для окремих підрозділів і департаментів компанії.

  Обробка даних є найважливішим компонентом всіх програмних продуктів Rosetta Stone TOTALe ® PRO.

  Rosetta Stone ManagerTM є потужною адміністративної платформою, яка дозволяє адміністраторам програми легко надавати ліцензії для навчання, створювати навчальні плани, контролювати та складати звіти щодо успішності учасників.

  Широкі можливості для адміністраторів з формування звітних матеріалів

  Де б не застосовувався TOTALe PRO, Rosetta Stone Manager надає потужну функціональну підтримку по включенню в систему навчання нових учасників, контролю динаміки навчання та прогресу учнів. Автоматичні звіти легко генеруються для цілих груп учасників, підрозділів або бізнес - відділів, щоб допомогти адміністраторам формувати оперативну інформацію навіть тоді, коли у них немає можливості самим перебувати в системі.

  Моніторинг усього навчального процесу - Контроль успішності окремих учасників - Легка систематизація автоматизованих звітів

Rosetta Stone - Business English

 • Це комплексне рішення для поглиблення навичок володіння англійською мовою у сфері ділового спілкування. Програма поєднує використання передових технологій і роботу з найбільш авторитетними викладачами у сфері викладання ділової англійської мови. Завдання включають унікальну систему розпізнавання голосу і реальну взаємодію з викладачем для того, щоб сформувати комунікативні навички бізнес-англійської максимально ефективно.

  Учні самостійно вибирають найбільш важливі для них навички ділового спілкування: створення та проведення презентацій, ведення ділової кореспонденції, ефективна робота з клієнтами, організація поїздок і прийом іноземних гостей, проведення телефонних переговорів і т.д.

 • Комплексне рішення для розвитку навичок спілкування в певних професійних сферах. Система розпізнавання голосу, взаємодія з кваліфікованими викладачами і спеціально розроблений навчальний контент дозволяють ефективно досягти поставлених навчальних цілей.

  Представлені спеціалізовані курси включають такі професійні сфери: медицина, IT, фармацевтика, телекомунікації, авіація, охорона праці на виробництві, продажі, нафтогазова сфера.