Агентські угоди

Пропозиція щодо можливого варіанту співробітництва стосовно інтерактивної веб- платформенної програми Rosetta Stone на території України.

Bosh GmbH має статус офіційного партнера Rosetta Stone на території країн Східної, Центральної Європи та Азії, включаючи країни СНД:

На території України групу Bosh представляє компанія “B&P, Ltd” на правах комерційного агента.

Принципи роботи з корпоративними клієнтами:

 • Робота з корпоративними клієнтами будується на підставі відповідного технічного завдання, визначеного корпоративним клієнтом, виходячи з мети, яку кожний конкретний клієнт планує досягти, впроваджуючи програмний продукт Rosetta Stone для своїх працівників.

  Наприклад:

  • підвищення рівня кваліфікації окремого складу працівників;
  • підготовка працівників для роботи на міжнародному ринку;
  • цільова підготовка працівників для реалізації відповідного окремого зовнішньоекономічного проекту, відкриття філїй, підрозділів тощо у іншомовних країнах;
  • мотивація персоналу.
 • Виходячи з напрямку (мети) застосування корпоративним клієнтом програми Rosetta Stone, здійснюється розробка відповідного проектного рішення (проектний пакет), формування якого залежить від:
  • базового рівня працівників, що братимуть участь у програмі;
  • визначеного терміну підготовки персоналу;
  • визначеного рівня підготовки персоналу чи кожного окремого працівника.
 • Після визначення контенту проектного пакету розраховується вартість пакету.
 • Договір з корпоративним клієнтом на території України підписується виключно компанією “B&P, Ltd” , яка здійснює консультаційне, методологічне та технологічне супроводження навчання протягом терміну дії укладеного договору з корпорацією.
 • Стосовно агентських функцій .

Агентська винагорода у межах - від 5 до 10 % з можливістю додаткових агентських преміальних в залежності від вартісних показників замовлення.

Розмір винагороди у кожному конкретному випадку визначається в залежності від:

 • загального обсягу ліцензій, що будуть залучені по кожному окремому договору з корпорацією;
 • загального вартісного обсягу корпоративного замовлення;
 • тривалості договірних відносин;
 • інших варіативних компонентів, що впливатимуть на обсягові показники.

Початкові дії для визначення умов агентського договору:

 • Рамкові параметри корпоративного замовлення;
 • Визначення специфікації замовлених програмних пакетів та загальної вартості замовлення;
 • Узгодження розміру агентської винагороди.

Умови співпраці з агентом:

 • Укладення агентського договору. Агентській договір вступає в силу виключно після укладення договору з корпоративним клієнтом( п.2 нижче).
 • Укладення договору з корпоративним клієнтом ( договір укладається безпосередньо між комерційним агентом і корпоративним клієнтом).
 • Агентська винагорода виплачується у обсязі пропорційному здійсненої корпоративним клієнтом оплати виключно після отримання комерційним агентом коштів в рахунок оплати послуг корпоративним клієнтом згідно з умовами відповідного укладеного договору