Вища освіта

На даній сторінці розміщена інформація про наших партнерів , з якими ми співпрацюємо у галузі освіти та про навчальні програми, які ми спільно запроваджуємо.

Київський Економічний Інститут Менеджменту

IT MANAGEMENT

Партнер програми: Bosh International Group

Місією даної програми є підготовка нових висококваліфікованих керівників , здатних не тільки застосовувати технології в управлінні бізнесом , а й розробляти IT- стратегію підприємства і на практиці здійснювати її реалізацію.

Програма ставить на меті підготовку спеціалістів для роботи у глобальних компаніях.

IT - МАРКЕТИНГ

Партнер програми: Bosh International Group

Інформаційна епоха вимагає застосування в управлінні компаніями сучасних інтерактивних мультимедійних технологій, які створюватимуть навколо тебе глобальний комунікативний простір, можливості якого, в залежності від системи моделювання, можуть стати безмежними. Система моделювання простору залежить від глибокого філософського розуміння та осмислення процесів, які належить моделювати. Програма надає можливість отримання спеціалізованих вмінь та навичок щодо розробок та впровадження інноваційних маркетингових та піар- технологій на базі використання сучасних інтерактивних веб-платформних рішень. Програма ставить на меті підготовку спеціалістів для роботи у глобальних компаніях. http://ecoman-university.kiev.ua/ua/it-marketing

IT - ФІНАНСИ

Партнер програми: Bosh International Group

Програма передбачає підготовку фахівців у галузі управління фінансами із застосуванням інтерактивних технологій та організації системи управління фінансами на базі застосування інтерактивних технологій. Програма надасть можливість отримання вмінь та навичок щодо формування підходів до побудови фінансової моделі компанії із застосуванням найефективніших інтерактивних технологій. Програма ставить на меті підготовку спеціалістів для роботи у глобальних компаніях. http://ecoman-university.kiev.ua/ua/it-finance

БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Партнер програми : Райффайзен Банк Аваль

Сучасна банківська справа є однією з найдинамічніших сфер економіки. Світові глобалізаційні процеси створили глобальне конкурентне середовище, яке вимагає від компаній стрімкого руху пліч - о- пліч з рухом технічного прогресу. Розуміння саме таких процесів та побудова на базі такого розуміння ефективної моделі управління банківською діяльністю беззаперечно призведе до успіху. Програма надасть можливість зрозуміти найсучасніші моделі організації роботи та управління банківською діяльністю із застосуванням найефективніших новітніх розробок у сфері управління діяльністю. Програма ставить на меті підготовку спеціалістів для роботи у глобальних компаніях. http://ecoman-university.kiev.ua/ua/banking-management

ОН-ЛАЙН ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Партнер програми : Приват Банк

Інтернаціоналізація економічних процесів, що супроводжується проникненням банків на міжнародні ринки та їх конкуренцією з місцевими банками, глобалізує банківську конкуренцію. Розвиток інформаційних технологій і засобів комунікацій призводить не тільки до розширення територіальної сфери діяльності фінансово-кредитних інститутів, а й до розширення спектра банківських продуктів . Програма надає можливість зрозуміти проблеми організації діяльності і стратегічного управління банківськими системами і комерційними банками, а також проблеми вирішення питань підвищення ефективності діяльності та стійке забезпечення конкурентних переваг у глобальному середовищі завдяки запровадженню у діяльності найсучасніших інтерактивних мультимедійних платформних рішень та технологій. Програма ставить на меті підготовку спеціалістів для роботи у глобальних компаніях http://ecoman-university.kiev.ua/ua/online-technology-in-banking


Будапештський інститут менеджменту

MASTER OF EU INTEGRATION

Програма післядипломної освіти. Програма провадиться спільно з Будапештським інститутом менеджменту (Угорщина). Викладачами програми є відомі політичні та громадські діячі Угорщини та інших країн Європейського Союзу. Програма передбачає отримання диплому Будапештського інституту менеджменту та Київського економічного інституту менеджменту.http://ecoman-university.kiev.ua/ua/european-integration


Kazimieras Simonavicius University (м. Вільнюс, Литва)

МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ( MANAGEMENT OF INTERNATIONAL RELATION)

Програма провадиться спільно з Kazimieras Simonavicius University (м. Вільнюс, Литва). Програма передбачає отримання двох дипломів - українського диплому та диплому Європейського Союзу. Програма провадиться із застосуванням сучасних інтерактивних мультимедійних веб- платформних технологічних рішень ведучих світових компаній. http://ecoman-university.kiev.ua/ua/management-of-international-relationshttp://ecoman-university.kiev.ua/ua/management-of-international-relations